Članstvo in sodelovanje

Ekvilib Inštitut je član različnih nacionalnih in mednarodnih mrež, ki delujejo na področjjih našega delovanja. Takšno povezovanje nam omogoča aktivno izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter doseganje boljše koordinacije, višje ravni kakovosti in učinkovitosti ter prepoznavnosti civilne družbe tako na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic kot tudi na področju družbene odgovornosti.

V Sloveniji smo člani naslednjih platform in združenj:

  • SLOGA – Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Ekvilib Inštitut je eden izmed ustanoviteljev SLOGE – Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. V okviru SLOGE koordiniramo delovno skupino za spremljanje slovenske uradne razvojne pomoči ter delovno skupino za človekove pravice v razvojnem sodelovanju. Koordinatorja obeh skupin, Aleš Kranjc Kušlan in Anita Ramšak, sta tudi člana strokovnega odbora SLOGE. Aleš Kranjc Kušlan je tudi predstavnik Sloge v strokovnem svetu za razvojno pomoč pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Prav tako smo aktivni člani Slogine delovne skupine za globalno učenje ter delovne skupine za Afriko.

  • CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Na mednarodni ravni delujemo v naslednjih mednarodnih organizacijah oz. združenjih:

  • CONCORD - European NGO Confederation for Relief and Development (Evropska konfederacija nevladnih organizacij za razvoj in pomoč)

Aleš Kranjc Kušlan je član CONCORDOVE upravne skupine za spremljanje uradne razvojne pomoči.

  • EURODAD - European Network on Debt and Development (Evropska mreža o dolgu in razvoju)

  • EGAM - European Grassroots Antiracist Movement

NAŠI PARTNERJI:

Sodelovanje in partnerstvo je eno ključnih načel našega delovanja, zato sodelujemo z več slovenskimi in mednarodnimi organizacijami.

Področje človekovih pravic in razvojnega sodelovanja:

Društvo Afriški center, Društvo Humanitas, Društvo Focus, Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji , ActionAid, Terre des Hommes, Glopolis, Polish Humanitarian Organisation, Education for Democracy Foundation Kopin, ÖFSE - Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, Svetionik, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, Büro für Kultur-und Medienprojekte, Fonds Wiener für internationalen Dialog und Zusammenarbeiten, SPOR MEDIA, People against Racism, Foundation for Development of the Cultural and Business Potential of Civil Society, Institut Equalita, KUD France Prešeren, SPP Zavod za promocijo fotografije, Child Rights Infromation Center Moldova (CRIC) 

 

Področje družbene odgovornosti (podjetij):

Inštitut za ekonomska raziskovanja, Fakulteta za družbene vede, Urad za enake možnosti RS, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Pergam, Združenje delodajalcev Slovenije, London School of Public Relations, SPEM Komunikacijska skupina, d.o.o.

Poslovni partnerji:

Časnik Finance, Microsoft d.o.o.

 

 

 

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. / We use cookies to improve our website and your experience when using it. Več informacij / More Information povezava / link.

Sprejemam piškotke / I accept cookies from this site