Trajnostno poročanje po smernicah GRI (Global Reporting Iniciative)

 

Kaj je trajnostno poročanje? 

Trajnostno poročilo podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. Podjetja bi morala poročati o svojem trajnostnem delovanju, saj s tem omogočijo deležnikom, da dobijo zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje odločitve, po drugi strani pa podjetja sama vidijo kam jih družbeno odgovorno ravnanje vodi.

 

Kaj so smernice GRI? 

Smernice za pisanje trajnostnega poročila je razvila neprofitna organizacija Global Reporting Initiative s pomočjo različnih mednarodnih organizacij. Smernice GRI podjetjem omogočajo, da sistematično pišejo o svojih družbeno odgovornih dejavnostih, po drugi strani pa jih spodbuja k merjenju posameznih družbeno odgovornih aktivnostih. Poročilo zajema informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. 

Glavna značilnost GRI smernic je, da:

  • so primerna za poročanje vse vrste organizacije ne glede na njeno velikost, lokacijo ali lastniško strukturo,
  • poročila, narejena po smernicah GRI, so mednarodno priznana in primerljiva, saj na jasen, transparenten in merljiv način podajajo informacije svojim deležnikom in širši javnosti,
  • so pomembno orodje za vključevanje trajnostne komponente in družbene odgovornosti v strategijo poslovanja in vedenja organizacije.

GRI organizacija poleg podajanja smernic za pisanje trajnostnega poročila, omogoča podjetjem, da svoja poročila objavijo v bazi poročil na spletni strani. Prav tako je Ekvilib Inštitut tudi sam uporabnik teh smernic, na spletni strani je dostopno trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta za leto 2012 in za leto 2014.    

 

 


Direktiva Evropske komisije iz leta 2014 določa, da morajo podjetja z več kot 500 zaposlenimi ali podjetja, ki kotirajo na borzi ali subjekti javnega interesa (kakor so opredeljeni na nacionalni ravni, npr. finančne institucije), ki kotirajo na borzi ali ne, poročati o nefinančnih učinkih poslovanja!  Več o direktivi najdete TUKAJ.


Spomladi 2013 so izšle prenovljene smernice GRI G4, po katerih naj bi vse organizacije pripravljale trajnostna pročila od 31.12.2015 dalje. Več o prenovljenih smernicah si preberite TUKAJ.


V Sloveniji je možno opraviti oceno oziroma verifikacijo trajnostnega poročila napisanega po smernicah GRI, in sicer s strani neodvisnega ocenjevalca SIQ ali s pomočjo predstavnikov posameznih deležniških skupin.

 

 

Opis izobraževanja, ki ga izvaja Ekvilib Inštitut

Trajnostno poročanje po smernicah GRI organiziramo v dveh sklopih, in sicer: uvod v GRI poročanje z razlago koncepta in kazalnike za poročanje (skupinska izobraževanja, vendar omejena na največ 12 oseb) in vodena izdelava GRI poročila (individualno svetovanje). 

Namen prvega izobraževanja je prikazati način priprave poročila po sistemu GRI poročanja ter vzpostaviti dobro prakso transparentnega poročanja v skladu s smernicam GRI. Na uvodnem izobraževanju organizacije oziroma podjetja dobijo vse potrebne informacije o samem poročilu GRI, o področjih poročanja – ekonomsko, družbeno in okoljsko ter o indikatorjih, katere je potrebno uporabiti pri merjenju učinkov. Poročanje po smernicah GRI zahteva razkritja na določenih področjih, katerim se bomo podrobno posvetili na uvodnem izobraževanju: 

  • o podjetju (strategija in analiza, profil organizacije, vodenje),
  • o poročilu (parametri poročanja), 
  • o deležnikih (vodenje, sprejemanje zavez in vključenost), 
  • določanje vsebine poročanja (parametri poročanja), 
  • podatki o uspešnosti in napredku in GRI vsebinsko kazalo. 

Med prvim in drugim izobraževanjem se organizacije oziroma podjetja sama odločijo o področjih poročanja in pripravijo možna vprašanja, ki so se jim porodila tekom priprave vsebine. Pred drugim srečanjem organizacije določijo bistvene vsebine o katerih bi rade poročale in kazalnike poročanja. Drugo izobraževanje je aktivna priprava izbrane vsebine in kazalnikov poročanja, ki poteka z naročnikom individualno.

 

Več o trajnostnem poročanju po smernicah GRI in poteku izobraževanja si lahko preberete v našem LETAKU.

 

Trenutno razpisana izobraževanja in delavnice.

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. / We use cookies to improve our website and your experience when using it. Več informacij / More Information povezava / link.

Sprejemam piškotke / I accept cookies from this site