Področja delovanja

PODROČJA DELOVANJA EKVILIB INŠTITUTA:

Izobraževanja:

izvajamo izobraževanja s področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja z namenom izboljšati kapacitete in strokovno  znanje različnih ciljnih skupin, ki so vključene v razvojni proces.

Zagovorništvo in lobiranje:

Zavedamo se, da so za uresničitev naše vizije potrebne korenitespremembe v politiki in praksi tako razvitih držav kot tudi držav v razvoju. Skozi izobraževanje in zagovorništvo promoviramo večjo prepoznavnost razvojnih izzivov z vidika človekovih pravic med odločevalci in politiki, tako na mednarodni kot nacionalni ravni ter si prizadevamo za sistematično vključevanje človekovih pravic v razvojne politike in prakse. Prav tako sistematično spremljamo način porabe slovenskega proračuna za dvostransko in večstransko razvojno pomoč, namenjeno državam v razvoju.

Globalno učenje:

Verjamemo, da globalnih izzivov ne bomo učinkovito naslovili brez korenitih sprememb v načinu, navadah, praksah ter politikah tako držav kot posameznikov. Preko izobraževanja želimo širšo javnost spodbuditi k popularizaciji tematik, ki se navezujejo na razvojno sodelovanje z vidika človekovih pravic.

Nevladni sektor:

Težimo k zvišanju strokovne ravni in kapacitet nevladnega razvojnega sektorja ter nudimo podporo nevladnim razvojnim akterjem, da vključijo načela in vrednote človekovih pravic v svoje politike in prakse. Prav tako delujemo v smeri krepitve in prepoznavnosti civilne družbe kot pomembnih akterjev in nosilcev sprememb v mednarodni arhitekturi razvojnega sodelovanja.

Razvojni projekti v državah v razvoju:

V sklopu svojega delovanja spodbujamo, koordiniramo, podpiramo in izvajamo razvojne projekte, ki vodijo k opolnomočenju ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic v državah v razvoju.

Informacijsko – dokumentacijski center za razvojno sodelovanje:

Izmenjavo informacij in podatkov razumemo kot pomemben način, ki lahko prispeva k višji ravni uresničevanja človekovih pravic ter bolj učinkoviti in transparentni usmeritvi razvojnega sodelovanja in aktivnosti, povezanih z njimi. Prav tako težimo k povezovanju in sodelovanju posameznikov, organizacij, projektov in idej z namenom deljenja najboljših praks in skupnega delovanja k doseganju razvojnih ciljev.

Globalna SOFA: Global State OF Art:

GLOBALNA SOFA je pobuda Ekvilib Inštituta in partnerjev, s katero želimo spodbuditi uporabo umetnosti in kulture kot načina/orodja za doseganje trajnostnih družbenih sprememb na lokalno-globalni ravni ter vzpostaviti točko za družbeno angažirano umetnost, ki kritično spremlja in naslavlja globalne družbene procese in izzive v odnosu do človekovih pravic.

Osredotoča se na odnos med umetnostjo, družbeno - politično sfero in socialno pravičnostjo ter raziskuje moč kreativnega, domišljijskega in umetniškega izražanja in ustvarjanja za mobilizacijo in doseganje osebnih, političnih, institucionalnih, socialnih, lokalnih – globalnih sprememb.

Posebna spletna stran Globalne SOFE je na voljo tukaj

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. / We use cookies to improve our website and your experience when using it. Več informacij / More Information povezava / link.

Sprejemam piškotke / I accept cookies from this site